EN KONCERN INOM installationsbranschen

Ambition & Strategi

Att skapa en välmående koncern inom installationsbranschen genom förvärv och organisk tillväxt.

Vårt mål är att skapa en stark grupp av företag, med geografisk närhet till varandra, där vi ger de lokala ledarna stort inflytande för både sin egen region och helheten i koncernen.

Stor lokal handlingsfrihet i kombination med den styrka och de mervärden det ger att ha en större totalvolym för områden som korsförsäljning, bemanning, organisation och inköp samt ingå i ett större sammanhang.

Nyckelpersoner i våra regioner kommer ges en möjlighet att bli delägare och vara med på resan att skapa en attraktiv och värdegenererande koncern.

 

Vår tillväxtresa

2019

Januari – Elektrobyrån Hjo AB förvärvas, 85 MSEK och 75 medarbetare.

Maj – K&K Väst El AB förvärvas, 35 MSEK och 20 medarbetare.

Juni – Ströms El AB förvärvas, 7 MSEK och 5 medarbetare.

2020

September – Klimat och VVS-teknik AB förvärvas, 85 MSEK och 52 medarbetare.

2021

Maj – Elteknik i Kristinehamn AB och Rörteknik i Gullspång  AB förvärvas, 30 MSEK och 14 medarbetare.

Juni – Ventilationsteknik i Kungsbacka AB förvärvas, 70 MSEK och 25 medarbetare.

7 installatörer i 4 regioner